Wczytywanie
KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE - LUMEN GENTIUM

Konstytucja Lumen Gentium (Światłość narodów) Soboru Watykańskiego II jest jednym z najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II. Tym bardziej znamienne jest, że Ojcowie Soboru przyjęli jej tekst niemalże jednogłośnie (tylko pięć głosów non placet na ponad trzy tysiące Ojców). Promulgował ją papież Paweł VI w bazylice watykańskiej w dniu 21 listopada 1964 r. Konstytucja mówi o Kościele

Kościół - Boży plan dla człowieka

Kościół, jak stwierdza Sobór w Konstytucji, ma być zgodnie z zamiarem Bożym wyrazem odwiecznego planu zbawienia ludzi – wyniesienia ich do uczestnictwa w życiu samego Boga. W Chrystusie Kościół „jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem”.

Kościół – jednocześnie widzialny i niewidzialny

Kościół Chrystusowy jest jeden. Został ustanowiony przez Chrystusa jako widzialny organizm. Jest jednocześnie wspólnotą duchową, jak i strukturą hierarchiczną. Kościół ten „ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie (communio), choć – jak przyznaje Sobór - i poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy”.

Misja Kościoła

Kościół - Lud Boży wchodzi zatem w dziedzictwo ludu Izraela, a zarazem jest jego wypełnieniem. Lud ów ma za głowę Chrystusa. Jego udziałem jest godność i wolność synów Bożych. Jego prawem jest przykazanie miłości, zaś celem Królestwo Boże „zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga i mające się dalej rozszerzać”. Tenże Lud Boży przybiera swoich obywateli – obywateli Królestwa spośród wszystkich narodów „o charakterze nie ziemskim, lecz niebiańskim” przez Ducha Świętego, który jest więzią jedności. Jedność Kościoła nie sprzeciwia się jednakże różnorodności narodów i kultur, wręcz przeciwnie Kościół „przyswaja sobie uzdolnienia i zasoby oraz obyczaje narodów, o ile są dobre, a przyjmując oczyszcza je, umacnia i podnosi”. To bogactwo różnorodności w Kościele jeszcze pełniej ujawnia się w rozmaitych stanach i funkcjach. I tak niektórzy „dla dobra swoich braci sprawują święte szafarstwo”, inni „dążąc do świętości bardziej stromą drogą” podejmują życie w stanie zakonnym.

 

wstecz

02 / 2019
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
zobacz najnowsze materiały multimedialne