Wczytywanie
Formacja - zarys ogólny

„Sercem” Wspólnoty jest Przymierze. Przymierze jest częścią duchowości Prywatnego Stowarzyszenia Wiernych na prawie kanonicznym. Animuje ono rozwój wspólnoty i jej formację.

Formacja ta nawiązuje do formacji Ruchu Światło-Życie, duchowości Ojców Kościoła. Bliska duchowości Przymierza jest także myśl teologiczna św. Ignacego Loyoli i św. Jana od Krzyża.

Formacja podstawowa trwa trzy lata. Rozpoczyna się od decyzji danej osoby na wejście na drogę uczniostwa we wspólnocie. Decyzję taką kandydat podejmuje na rekolekcjach I stopnia. Konsekwencją tej decyzji jest wejście do małej grupy (formacyjnej) męskiej lub żeńskiej. Mała grupa jest podstawowym miejscem formacji rocznej. Obok spotkania w ramach małej grupy uczestnik formacji uczestniczy spotkaniach tzw. grupy średniej (spotkania małych grup oraz grup średnich odbywają się naprzemiennie, co dwa tygodnie).

Osoba, która uczestniczyła w formacji rocznej może pojechać na rekolekcje II stopnia a następnie III stopnia.

Po rekolekcjach wakacyjnych II stopnia i po dwóch latach formacji w małej grupie formacyjnej można złożyć deklarację kandydacką do Przymierza. Przez rok kandydat stara się wypełniać wymagania określone statutem oraz wspólnie z osobami odpowiedzialnymi za Przymierze patrzy czy przystaje do jego duchowości. Po rocznym okresie kandydackim kandydat może wejść do Przymierza o ile daje rękojmię spełnienia wymagań statutowych i przystaje do jego duchowości.

wstecz

02 / 2019
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
zobacz najnowsze materiały multimedialne