Wczytywanie
Autor: tadeusz

Kim był Jabes? Informacje na jego temat znajdujemy w Pierwszej Księdze Kronik (4, 9-10). „Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: „Ponieważ w bólu porodziłam”. A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mó-wiąc: ”Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!”.

 Jabes prosił Boga o więcej błogosławieństwa dla swojego życia. Co o nim wiemy? Otóż wywodził się on z plemienia Judy i po jakimś czasie stał się poważanym przywódcą rodu. Jego imię oznacza „sprawił ból”. Nie wiemy dlaczego jego matka zdecydowa-ła się nadać dziecku takie imię. Może ciąża lub poród dostarczył jej dodatkowego cierpienia albo mąż ją opuścił  i popadła w finansowe tarapaty. W takiej sytuacji perspektywa jeszcze jednej gęby do wykarmienia powodowała strach i zmartwienie. Naj-prawdopodobniej Jabesowi trudno było dorastać, mając takie imię. Być może musiał znosić drwiny ze strony swoich rówieśni-ków, zadających pytanie, takie jak to: „Co twoja matka miała na myśli nadając ci takie imię?”. W starożytności imię człowieka naznaczało jego przyszłość np. Salomon oznacza pokój i rzeczywiście za jego czasów Izrael cieszył się pokojem i dobrobytem. Imię oznaczające „ból” nie zapowiadało dobrej przyszłości dla Jabesa. Jednak pomimo tak ponurych perspektyw Jabes znalazł rozwiązanie. Dorastając słyszał o Bogu Jahwe, który wyprowadził jego przodków z ziemi egipskiej domu niewoli. Bóg pokonał potężnych wrogów i darował im ziemię  „opływającą w mleko i miód”.  Kiedy Jabes stał się mężczyzną głęboko uwierzył i zaufał Bogu, działającemu cuda i dającemu nowy początek. Postanowił poprosić Pana o nowe perspektywy dla swojego życia. I tak zrodziła się jego modlitwa.

Pierwszy werset modlitwy jest prośbą o błogosławieństwo „Obyś skutecznie mi błogosławił”. W języku hebrajskim użycie na końcu zdania słowa „skutecznie” (w języku angielskim to zdanie brzmi następująco – Oh, that you would bless me indeed! ), to jak postawienie trzech wykrzykników lub napisanie zdania wielkimi literami i podkreślenie go.

Co oznacza słowo „błogosławieństwo”? Dlaczego warto Boga tak usilnie prosić o więcej błogosławieństwa w naszym życiu?

data dodania: poniedziałek, 11 maja 2009r.
wstecz
01 / 2022
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31