Wczytywanie
Autor: admin
A kiedy szacowne gremium rabinów żydowskich dyskutowało nad zasadnością umieszczenia takiej księgi w świętym zbiorze ksiąg judaizmu, czyli kanonie, to wówczas jeden spośród nich, rabbi Josef ben Aqiwa - który zginął w 135 r. n.e. w Cezarei Nadmorskiej, odarty przez Rzymian żywcem ze skóry za duchowe wspieranie Drugiego Powstania Żydowskiego - oburzony do głębi takimi wątpliwościami miał zawołać: «Niech Bóg zachowa! Nikt w Izraelu nie kwestionował nigdy świętości Pieśni nad Pieśniami, bo wszystkie wieki nie są warte dnia, w którym Pieśń nad Pieśniami została dana Izraelowi. Bo wszystkie Pisma są święte, lecz Pieśń nad Pieśniami jest święta nad świętymi» . On jeden z całego grona wyczuł, że ten żar miłości przenikający księgę musi pochodzić od samego Jahwe i jest jakimś niezwykłym w swym sposobie, zakamuflowanym wyrażeniem świętego uczucia, które sam Bóg żywi wobec swego Narodu.

W odpowiedzi Stary Testament wznosi się na szczyty swego rozumienia Boga, przekazując Narodowi Wybranemu najważniejsze z przykazań: przykazanie miłości Boga: «Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił» (Pwt 6,5). Inaczej mówiąc: będziesz miłował Boga całym sobą, nie znajdzie się w tobie nic, co nie byłoby ukierunkowane na Najwyższe Dobro. Znamienne jest, iż to przykazanie następuje bezpośrednio po wyznaniu wiary, Szema: «Słuchaj, Izraelu. Jahwe, nasz Bóg, Jahwe jest jedyny». Wiara w jedynego, wszechmocnego Boga, ma wyrazić się nie w lęku i przerażeniu wobec Majestatu, ale w miłości do Osoby.

Stary Testament zna również niezależny obowiązek miłości bliźniego: «będziesz miłował bliźniego jak siebie samego» (Kpł 19,18), ale na tym etapie rozwoju objawienia bliźnim jest tylko i wyłącznie drugi Żyd.

Dopiero Jezus przekracza to, co dotychczas było nieprzekraczalne, i łączy oba przykazania w jedno, konkludując: «nie ma innego przykazania większego od tych» (Mk 12,31), «na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy» (Mt 22,40). Tu zatem się ujawnia ta zaskakująca Boża prawda, że celem całego nauczania ST było doprowadzić do poznania jedynego prawa miłości.

data dodania: czwartek, 27 października 2011r.
wstecz
01 / 2021
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
zobacz najnowsze materiały multimedialne