Wczytywanie
Nowe artykuły

Czytając Dzieje Apostolskie zauważamy, że znaczną część materiału poświęcają one osobie św. Pawła. Łukasz, autor Dziejów, był towarzyszem podróży misyjnych Pawła i naocznym świadkiem wielu wydarzeń związanych z osobą Apostoła Narodów. Nic więc dziwnego, że poświęca mu więcej uwagi i czasu.

data dodania: wtorek, 20 stycznia 2015r.
więcej

Powyższym określeniem w języku łacińskim nazywamy zbiór listów nowotestamentowych przypisywanych osobie św. Pawła (dosł. “zbiór Pawłowy”). Jest ich łącznie czternaście, z których siedem jest tzw. protokanonicznych, a pozostałych siedem - deuterokanonicznych. Oznacza to, iż w przypadku pierwszych wspólnota Kościoła od samego początku nie podnosiła żadnych wątpliwości co do ich Pawłowego autorstwa i natchnienia przez Ducha Świętego.

data dodania: poniedziałek, 24 listopada 2014r.
więcej

Tekst Dziejów Apostolskich dotarł do naszych czasów w dwu wersjach. Określane są one jako recenzje. Pierwsza z nich, nazwana recenzją wschodnią, czyli aleksandryjską (od Aleksandrii w Egipcie), znajduje się w trzech najstarszych i najlepszych kodeksach: Codex Vaticanus, oznaczany jako B albo 03, z połowy IV w., Codex Sinaiticus, oznaczany pierwszą literą alfabetu hebrajskiego ℵ “alef” albo jako 01, również z poł. IV w., oraz Codex Alexandrinus (A lub 02), z V w. Jest ona nieco krótsza od drugiej, tzw. “zachodniej” recenzji, i uważana za “bardziej spójną z Łukaszowym autografem”, czyli oryginałem.

data dodania: wtorek, 7 października 2014r.
więcej

Rozpoczniemy od spojrzenia na Janową terminologię ukazującą różne rozumienie życia. Jan Ewangelista posługuje się zasadniczo dwoma terminami greckimi: psychē i dzōē. Pierwszy pojawia się w Nowym Testamencie stosunkowo często, bo aż 103x. Św. Jan wykorzystuje go jednak w swej Ewangelii dość rzadko - zaledwie 10x. Co on oznacza? Przede wszystkim określa życie doczesne, np. dobry pasterz w trosce o swoje owce oddaje za nie nawet swe własne życie (10,11). Podobnie Jezus oddaje swe życie za owce, czyli za wszystkich ludzi (10,15.17). Za każdym razem chodzi tu o życie doczesne, jest ono określone jako psychē, nigdy natomiast jako dzōē.

data dodania: poniedziałek, 1 września 2014r.
więcej

Po omówieniu Ewangelii przedstawiających życie i działalność Jezusa należy teraz przejść do Dziejów Apostolskich, które naświetlają pierwsze lata istnienia Kościoła i jego stopniowe rozprzestrzenianie się w Imperium Rzymskim.

data dodania: środa, 11 czerwca 2014r.
więcej

Spoglądając na cztery relacje wydarzeń paschalnych odnosi się wrażenie, że jakkolwiek Ewangeliści piszą o jednym i tym samym, to jednak każdy z nich ujmuje to w inny sposób, jak gdyby spoglądał z innej perspektywy, z innego “punktu widzenia”.

data dodania: sobota, 26 kwietnia 2014r.
więcej

Stając u progu nowego okresu liturgicznego, jakim jest Wielki Post, winniśmy - bez żadnych innych założeń wstępnych - dać się przede wszystkim poprowadzić Słowu Bożemu. To oznacza wsłuchiwać się w teksty Pisma świętego odczytywane w liturgii eucharystycznej każdego dnia tego okresu, aby przeżywać go zgodnie z wolą Boga, we wspólnocie wiary. Celem jest świętość, czyli zjednoczenie z Bogiem. Pomocą w poznawaniu i medytowaniu Słowa Bożego mogą nam okazać się np. teksty liturgii Mszy św. na każdy dzień “Oremus”, wydawane przez Księży Marianów.

data dodania: środa, 12 marca 2014r.
więcej

Odpowiedź starotestamentowa

Na to dręczące człowieka pytanie Stary Testament odpowiadał niemal jednogłośnym i szokującym: "nie!": nie ma żadnego dalszego świadomego istnienia po zejściu z tego świata. Losem człowieka staje się - jak to Żydzi określali - szeol, czyli takie miejsce pod ziemią, gdzie trafiają wszyscy bez wyjątku, zarówno dobrzy, jak i źli, i gdzie nie ma ani nagrody, ani kary, ani najmniejszej nawet świadomości własnego tam przebywania.

data dodania: wtorek, 21 stycznia 2014r.
więcej

W zbiorze czterech ewangelii tzw. kanonicznych, czyli uznanych przez Kościół za natchnione przez Boga i dzięki temu włączonych do zbioru ksiąg świętych, pozostała nam jeszcze do omówienia Ewangelia według św. Jana. Jest ona odmienna od pozostałych trzech: według Mateusza, Marka i Łukasza. Te są określane jako synoptyczne, czyli dające się “ogarnąć” jednym rzutem oka, mają bowiem ze sobą wiele wspólnego, zarówno co do treści, jak i jej układu. Różni je praktycznie tylko teologia, czyli sposób ujęcia osoby Jezusa i Jego misji.

data dodania: środa, 13 listopada 2013r.
więcej

Przekaz teologiczny Ewangelii wg św. Łukasza można ująć w paru zagadnieniach: nauczanie o Bogu Ojcu, czyli teologia sensu stricto; nauczanie o Jezusie, czyli chrystologia, oraz nauczanie o Duchu Świętym, czyli pneumatologia. Zacznijmy zatem od teologii.

data dodania: czwartek, 10 października 2013r.
więcej
04 / 2021
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
zobacz najnowsze materiały multimedialne